CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI
SDC TRAINING - TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ĐHĐN
------------------------------------------------------------------

- Học viên sử dụng cổng thông tin này để tìm kiếm các nguồn tài nguyên học tập cũng như tương tác với giáo viên và bộ phận giáo vụ Trung tâm
- Mỗi học viên được cấp một tài khoản sử dụng (Liên hệ bộ phận tiếp nhận học viên để nhận tài khoản đăng nhập)

Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại học Đà Nẵng:
- Tầng 1, tòa nhà 9 tầng Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng.Điện thoại: 0511.2240741. Website: http://sdc.udn.vn
- Cơ sở đào tạo tại Trường Đại học Ngoại Ngữ ĐHĐN
- Cơ sở đào tạo tại Trường Đại học Kinh Tế ĐHĐN

-----------------------------CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO---------------------------------

Skip available courses

Available courses


Skip thông tin - thông báo

Thông tin - Thông báo

Picture of GV_Đặng Ngọc Sang
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP 13CCB3E (KHÓA 3 - CƠ SỞ ĐẠI HỌC KINH TẾ)
by GV_Đặng Ngọc Sang - Tuesday, 8 October 2013, 4:48 PM
 
STT MÃ HV HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 13CCB3E045 Hà Thị Bích Trâm 24/09/1994 Q. Nam
2 13CCB3E046 Phan Thành Quang 04/04/1994 Q. Bình
3 13CCB3E047 Trịnh Thị Minh Phượng 20/12/1995 Q. Bình
4 13CCB3E048 Hoàng Thị Phương Thảo 15/01/1995 Q.
Read the rest of this topic(399 words)...
 
Picture of GV_Đặng Ngọc Sang
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP 13CCB2E (KHÓA 2 - CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐH KINH TẾ)
by GV_Đặng Ngọc Sang - Wednesday, 4 September 2013, 5:05 PM
 
STT MÃ SỐ HV HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 13CCB2E001 Lê Thị Thanh  Thảo 23/11/1993 Đà Nẵng
2 13CCB2E002 Ngô Hoàng Bảo  Trung 19/07/1993 Q. Trị
3 13CCB2E003 Đỗ Thị  Phượng 30/04/1994 Q. Nam
4 13CCB2E004 Lê Chí  Công 29/07/1994 Q.
Read the rest of this topic(585 words)...
 
Picture of GV_Đặng Ngọc Sang
Danh sách Học viên Các Lớp Tin học Văn Phòng, Tin học Trình độ B, Kỹ thuật viên Khóa 4/2013
by GV_Đặng Ngọc Sang - Friday, 30 August 2013, 5:19 PM
 

* Lớp Tin học Văn phòng: 13TVP04

TT Mă SV Họ lót Tên Ngày sinh Email
1 13TVP04173 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13/12/1994 13tvp04173@sdc.ud.edu.vn
2 13TVP04178 Nguyễn Thị Hạnh 24/12/1992 13tvp04178@sdc.ud.edu.vn
3 13TVP04184 Nguyễn Thị Hảo 02/09/1992 13tvp04184@sdc.
Read the rest of this topic(847 words)...